• توضیحات قبل از خرید یک نوع تبلیغ رو حتما بخوانید
 • تمامی تبلیغات در سایت به صورت فالو ارائه میشود
 • برای سفارش تبلیغات در انجمن تماس بگیرید
 • رتبه وب سایت در حال حاضر الکسا 1000 است
 • تبلیغات بنری دارای تایتل عکس و تایتل لینک هستند ( ویژه )
 • پس از پرداخت موفق نهایتا پس از 4 ساعت تبلیغ شما فعال می شود
 • تبلیغات متنی در حال حاضر با اتوریتی 48 ارائه میشود بهترین کیفیت
 • قبل از پرداخت وجه حتما از خالی بودن جایگاه اطلاع پیدا کنید
 • اگر سایز بنر و یا جایگاه مورد نظر شما موجود نیست تماس بگیرید
 • هرگونه تبلیغات مغایر با قوانین جمهوری اسلامی ایران پذیرفته نمی شود
 • اگر نیاز به درگاه پرداخت آنلاین دارید تماس بگیرید
 • نمایش تصویری جایگاه ها در منو بالا صفحه
  A 1

  تبلیغات بنری زیر هدر

  اندازه بنر : 60 - 468

  توجه داشته باشید که این ارقام برای تبلیغات بدون تخفیف بوده و در قسمت پایین تر آن میتوانید از تخفیف برخوردار شوید

  قیمت تبلیغ به مدت 1 ماه : 25000 تومان
  قیمت تبلیغ به مدت 3 ماه : 70000 تومان
  قیمت تبلیغ به مدت 8 ماه : غیر فعال
  قیمت تبلیغ به مدت 12 ماه : غیر فعال

  برای خرید این جایگاه تماس بگیرید

  تعرفه ای مناسبتی

  به زودی

  برای خرید این جایگاه تماس بگیرید
  A 2

  تبلیغات بنری در زیر هدر

  اندازه بنر : 120 - 240

  توجه داشته باشید که این ارقام برای تبلیغات بدون تخفیف بوده و در قسمت پایین تر آن میتوانید از تخفیف برخوردار شوید

  قیمت تبلیغ به مدت 1 ماه : 20000 تومان
  قیمت تبلیغ به مدت 3 ماه : 55000 تومان
  قیمت تبلیغ به مدت 8 ماه : غیرفعال
  قیمت تبلیغ به مدت 12 ماه : غیرفعال

  برای خرید این جایگاه تماس بگیرید

  تعرفه تبلیغات مناسبتی

  به زودی

  برای خرید این جایگاه تماس بگیرید
  A 3

  تبلیغات بنری در سطون ها

  اندازه بنر : 120 - 240

  توجه داشته باشید که این ارقام برای تبلیغات بدون تخفیف بوده و در قسمت پایین تر آن میتوانید از تخفیف برخوردار شوید

  قیمت تبلیغ به مدت 1 ماه : 15000 تومان
  قیمت تبلیغ به مدت 3 ماه : 40000 تومان
  قیمت تبلیغ به مدت 8 ماه : غیرفعال
  قیمت تبلیغ به مدت 12 ماه : غیرفعال

  برای خرید این جایگاه تماس بگیرید

  تعرفه های مناسبتی

  به زودی

  برای خرید این جایگاه تماس بگیرید

  نمایش تصویری جایگاه ها در منو بالا صفحه
  P 1

  تبلیغ پاپ آپ در صفحه اصلی

  اندازه صفحه : بصورت دلخواه در هر سایزی

  توجه داشته باشید که این ارقام برای تبلیغات بدون تخفیف بوده و در قسمت پایین تر آن میتوانید از تخفیف برخوردار شوید

  صفحه پاپ آپ 1 ماهه : تماس بگیرید
  صفحه پاپ آپ 3 ماهه : تماس بگیرید
  صفحه پاپ آپ 8 ماهه : تماس بگیرید
  صفحه پاپ آپ 12 ماهه : تماس بگیرید

  برای خرید این جایگاه تماس بگیرید

  تعرفه های منابستی

  تماس بگیرید

  برای خرید این جایگاه تماس بگیرید
  P 2

  تبلیغ پاپ آپ در انجمن

  اندازه صفحه : بصورت دلخواه در هر سایزی

  توجه داشته باشید که این ارقام برای تبلیغات بدون تخفیف بوده و در قسمت پایین تر آن میتوانید از تخفیف برخوردار شوید

  صفحه پاپ آپ 1 ماهه : تماس بگیرید
  صفحه پاپ آپ 4 ماهه : تماس بگیرید
  صفحه پاپ آپ 8 ماهه : تماس بگیرید
  صفحه پاپ آپ 12 ماهه : تماس بگیرید

  برای خرید این جایگاه تماس بگیرید

  تعرفه تبلیغات مناسبتی

  تماس بگیرید

  برای خرید این جایگاه تماس بگیرید
  B 1

  تبلیغ بنر زیر پست ها

  اندازه صفحه : بصورت دلخواه در هر سایزی

  توجه داشته باشید که این ارقام برای تبلیغات بدون تخفیف بوده و در قسمت پایین تر آن میتوانید از تخفیف برخوردار شوید

  صفحه بنر 1 ماهه : 40000 تومان
  صفحه بنر 3 ماهه : 100000 تومان
  صفحه بنر 8 ماهه : تماس بگیرید
  صفحه بنر 12 ماهه : تماس بگیرید

  برای خرید این جایگاه تماس بگیرید

  تعرفه تبلیغات مناسبتی

  تماس بگیرید

  برای خرید این جایگاه تماس بگیرید
  T 1

  تبلیغ متنی

  پیج اتوریتی : درحال حاضر48

  توجه داشته باشید که این ارقام برای تبلیغات بدون تخفیف بوده و در قسمت پایین تر آن میتوانید از تخفیف برخوردار شوید

  صفحه متنی 1 ماهه : 15000 تومان
  صفحه متنی 3 ماهه : 40,000 تومان
  صفحه متنی 8 ماهه : تماس بگیرید
  صفحه متنی 12 ماهه : تماس بگیرید

  برای خرید این جایگاه تماس بگیرید

  تعرفه تبلیغات مناسبتی

  تماس بگیرید

  برای خرید این جایگاه تماس بگیرید
  G 1

  بنر گوشه ای شناور

  اندازه صفحه : بصورت دلخواه در هر سایزی

  توجه داشته باشید که این تبلیغ در کانال های بزرگ است و با کمترین قیمت در نظر گرفته شده جهت اطلاعات بیشتر تماس بگیرید

  صفحه تبلیغ 1 ماهه : 35000 تومان
  صفحه تبلیغ 4 ماهه : 90000 تومان
  صفحه تبلیغ 8 ماهه : تماس بگیرید
  صفحه تبلیغ 12 ماهه : تماس بگیرید

  برای خرید این جایگاه تماس بگیرید

  تعرفه تبلیغات مناسبتی

  تماس بگیرید

  برای خرید این جایگاه تماس بگیرید
  U 1

  تبلیغات درخواستی شما

  اندازه صفحه : بصورت دلخواه در هر سایزی

  توجه داشته باشید که این تبلیغ برای شما ازاد است پنلی مورد نظر خودتون اگر پیدا نکردید برای مجموعه هایپر تمپ تماس بگیرید

  صفحه تبلیغ 1 ماهه : تماس بگیرید
  صفحه تبلیغ 4 ماهه : تماس بگیرید
  صفحهتبلیغ 8 ماهه : تماس بگیرید
  صفحه تبلیغ 12 ماهه : تماس بگیرید

  برای خرید این جایگاه تماس بگیرید

  تعرفه تبلیغات مناسبتی

  تماس بگیرید

  برای خرید این جایگاه تماس بگیرید