زبان هیچ استخوانی ندارد ، اما به راحتی میتواند قلب یک نفر را بشکند

چهارشنبه 28 مرداد 1394

به سورس گراف خوش آمده اید